Nederlands | English

Algemeen

TiMe Amsterdam staat voor Timmer & Meijer VOF, gevestigd in de regiometropool Amsterdam.
Het bureau levert diensten aan de culturele- en erfgoedsector, met een focus op musea.

Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het formuleren, ontwikkelen en realiseren van plannen en projecten. Zowel strategisch, inhoudelijk als uitvoerend in de vorm van advies, onderzoek en conceptontwikkeling.

Het snijvlak van beleid, aanbod en vraag vormt ons werkterrein. In onze visie zijn cultuur en creativiteit
stimulerende en verbindende elementen in de hedendaagse samenleving. Deze positionering vraagt om een permanente reflectie op en zoeken naar verbindingen, relevantie en meerwaarde voor die samenleving.
En uiteraard vertaling in (nieuwe)businessmodellen. Juist in deze tijd, waarin de toegevoegde waarde van culturele, erfgoed en creatieve aanbieders nog al eens ter discussie wordt gesteld.

Onze opdrachtgevers zijn musea en andere erfgoedinstellingen, culturele instellingen of -ondernemers, overheden, brancheorganisaties, bedrijven en andere rechtspersonen waar inhoudelijke, strategische of organisatorische vraagstukken aan de orde zijn. Binnen Nederland, maar de laatste tijd in toenemende mate ook internationaal.

Beide partners hebben een lange staat van dienst in de cultuur- en erfgoedsector (Zie portfolio).
In de afgelopen 25 jaar werkten wij in loondienst of zelfstandig voor toonaangevende musea, erfgoedinstellingen, uitgevers, universiteiten, hogescholen, overheden, NGO’s en creatieve bedrijven, in binnen- en buitenland. Ervaring met cultural governance deden we tenslotte op als bestuurder/toezichthouder. Ondermeer in de Raden van Toezicht van enkele rijksgesubsidieerde instellingen. We kennen daardoor de dagelijkse gang van zaken, de positie van de opdrachtgever en die van de extern adviseur uit de praktijk. Inclusief het opereren binnen veelal bescheiden budgetten en de omgang met eigenzinnige in- en extern betrokken professionals.
Bijgewerkt op:  21 oktober 2020  zie: Nieuws