Nederlands | English

Netwerk

TiMe Amsterdam netwerk

We kennen onze beperkingen in schaal en focus. Daarom werken we graag samen met anderen als daar redenen voor zijn. Als extra capaciteit of aanvullende expertise nodig is. Ook kan het vorokomen dat we binnen het team een vraag vanuit verschillende perspectieven willen benaderen. 
We kunnen daartoe terugvallen op ons eigen netwerk of dat van de opdrachtgever.

Partners waarmee wij o.a. samenwerk(t)en zijn:

Berns Museummanagement, Arnhem
Duinzand Museale Projecten, Amsterdam
Gordion Advies, Amsterdam
Jongerius, Amsterdam
Lagoup, Amsterdam
Museum Mind, Badhoevedorp
Opera Ontwerpers, Amsterdam
Promuse, Amsterdam
Rudi Fuchs, Amsterdam
Reinwardt Academie, Amsterdam
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort/Rijswijk
Technopolis, Amsterdam/Brussel/Brighton