Nederlands | English

Advies

TiMe Amsterdam adviseert organisaties op het snijvlak van inhoud, vorm en interactie met publiek.

Het kan gaan om nieuw beleid, visieontwikkeling, revitalisering van en/of kritische reflectie op bestaande plannen en organisaties. Inmiddels is ook veel ervaring opgedaan met het succesvol organiseren van (in- én extern) draagvlak voor dergelijke plannen. Ook tijdelijke vervanging of coaching van directies en medewerkers van culturele en creatieve organisaties hoort tot de mogelijkheden, evenals het ondersteunen, begeleiden of uitvoeren van fondswervingstrajecten. In toenemende mate wordt TiMe Amsterdam gevraagd te adviseren bij het opzetten van symposia, studiedagen, assessments en evaluaties, waarbij Max Meijer tevens regelmatig als dagvoorzitter of inhoudelijk moderator optreedt.

Een advies is maatwerk. Veel aandacht besteden we dan ook aan de start van een adviestraject.  Het eerste, uiteraard vrijblijvende, gesprek met een mogelijke opdrachtgever is voor ons cruciaal. Om zo precies mogelijk inzicht te krijgen in de verwachtingen, wensen en achterliggende visie(s). Daarnaast worden uiteraard de inhoudelijke, formele, materiële en menselijke aspecten en randvoorwaarden verkend. Pas als we het gevoel hebben inhoudelijk en mentaal de juiste partner voor de opdrachtgever te zijn (en dat gevoel wederzijds is) volgt een transparante schriftelijke offerte.

Het uiteindelijke advies of document wordt geleverd zoals overeengekomen. Concepten worden (met in achtneming van professionele standaarden, vertrouwelijkheud en onafhankelijkheid) voor commentaar aan de opdrachtgever voorgelegd. Daarna volgt de oplevering van het eindproduct.
Contact opnemen